HUR LÅTER DET MED HÖRSELNEDSÄTTNING?
STAND-UP MED JOHAN GLANS
SKOLLEKTION MED LOTTEN EKELUND
SPELNING MED MANDO DIAO
EXEMPLEN SOM GES HÄR ÄR SIMULERINGAR OCH SKA ENDAST ANVÄNDAS SOM SÅDANA. HÖRSELNEDSÄTTNING VARIERAR FRÅN PERSON TILL PERSON.
H U R  L Å T E R  T I N N I T U S ?