top of page

VÄLKOMMEN!

Denna hemsida är ett pågående projekt av Erik Nästesjö Todd, legitimerad audionom från Sverige.

På hemsidan finns underhållande och hjälpsamt material för dig med hörselnedsättning eller tinnitus. 

Allt material är fritt att skrivas/tryckas ut och spridas i pedagogiskt och vårdrelaterat syfte men får inte läggas upp på någon annan hemsida utan tillåtelse. Det går dock bra att länka till hemsidan från t.ex. en annan hemsida. 

Du är välkommen att ta kontakt om du önskar någon specialgjort, t.ex enskilda bilder till en egen broschyr eller föreläsning. Du får också gärna ta kontakt om du har åsikter eller önskemål kring materialet som finns på hemsidan.

bottom of page